Stimmungsbild

KONTAKTY

Naše prodejní kanceláře

A Commpany of Raiffeisen Landesbank

 

Technický dozor investora (TDI)

Kontrola a dohled nad průběhem výstavby je jedna z klíčových činností, která předznamenává úspěšné dokončení a uvedení do provozu každého projektu. Naše společnost nabízí provádění kompletních služeb technického dozoru investora v průběhu výstavby. Služby, které našim klientům v této souvislosti poskytujeme, je kontrola provádění stavebních prací a technologických postupů v souladu projektovou dokumentací a všemi technickými podmínkami a normami, kontrola a odsouhlasování prostavěnosti při fakturaci generálního dodavatele, dodržování souladu výstavby s enviromentálními hledisky a v neposlední řadě dodržování bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovišti.

Jsme připraveni nabídku služeb vždy uzpůsobit specifickým potřebám dané stavby našeho klienta.

REFERENCE

FONTÁNA TEPLICE

FONTÁNA TEPLICE Klikněte na obrázek pro zvětšení
Investor:JTH, Rent, spol. r.o.
Typ stavby:obchodní centrum
Objem stavby:65 nájemních jednotek, 13.991 m2 prodejní plochy, 3.176 m2 kanceláří
Investiční náklady:630 mil. Kč
Dokončení stavby:12/2013
Rozsah činností RT-T:
 • bankovní dohled

JUBILEUM HOUSE

JUBILEUM HOUSE Klikněte na obrázek pro zvětšení
Info:
Investor:Jubileum s.r.o.
Typ stavby:bytový dům s komeční částí
Objem stavby:105 bytů, 849 m2 (kanceláře) + 417 m2 (Retail) komerčních ploch
Investiční náklady:250 mil. Kč
Dokončení stavby:06/2014
Rozsah činností RT-T:
 • project management
 • cost management
 • technický dozor investora
 • koordinátor BOZP
 • bankovní dohled

FASTROVA

FASTROVA Klikněte na obrázek pro zvětšení
Investor:KIT spol s r.o. (firma uvedená ve stavebním povolení)
Typ stavby:bytový dům vysokého standardu
Objem stavby:8 bytů - 505 m2 + garážová stání (270 m2)
Investiční náklady:24 mil. Kč
Dokončení stavby:11/2013
Rozsah činností RT-T:
 • project management
 • technický dozor investora
 • bankovní dohled

RYBNÁ 9

RYBNÁ 9 Klikněte na obrázek pro zvětšení
Investor:Amadeus Real, a.s.
Typ stavby:multifunkční dům v centru města
Objem stavby:byty - 548 m2 + 123 m2 terasy, kanceláře - 1.553 m2, Retail - 565 m2
Investiční náklady:73 mil. Kč
Dokončení stavby:10/2013
Rozsah činností RT-T:
 • bankovní dohled

EHLEN HOUSE

EHLEN HOUSE Klikněte na obrázek pro zvětšení
Investor:Delta Investment, spol. r. o.
Dokončení stavby:02/2012
Rozsah činností RT-T:
 • project management
 • cost management
 • technický dozor investora
 • koordinace nájemců
 • bankovní dohled

ATRIUM OTROKOVICE

ATRIUM OTROKOVICE Klikněte na obrázek pro zvětšení
Info:
Investor:Hotel Atrium, spol s r.o., Impuls Otrokovice, spol s r.o.
Dokončení stavby:8/2010
Rozsah činností RT-T:
 • technický dozor investora
 • bankovní dohled

VAMED MALVAZINKY

VAMED MALVAZINKY Klikněte na obrázek pro zvětšení
Investor:Impuls Malvazinky, spol s r.o.
Dokončení stavby:12/2012
Rozsah činností RT-T:
 • bankovní dohled

Naše další služby:

 • Řízení projektu a projektový management
 • Vyhotovení studie zástavby a studie proveditelnosti
 • Koordinace urbanistických studií a výkonů generálního projektanta
 • Návrh modelu financování a spoluúčasti
 • Odhady nákladů a výnosů
 • Vyhodnocení ekonomiky projektu
 • Koncepty zhodnocení a odbytu
 • Kontrola a dozor výstavby, kontrola nákladů
 • Vyhotovení systému sanace a konceptu druhotného využití