Stimmungsbild

Investiční poradenství

Pokud přemýšlíte o investici do nemovitostí, a to bez ohledu na velikost investice, bude nezávislé, profesionální posouzení Vašich záměrů jednoznačným přínosem pro Vaše efektivní rozhodování.

Nabízíme vám využití našich zkušeností a znalostí pro:

  • analýzu lokálního trhu
  • rizikové analýzy
  • posouzení vhodnosti umístění investice z hlediska lokality
  • vyhodnocení konkurenčních projektů
  • propočet návratnosti investice
  • cash-flow plán
  • business plán
  • odhad tržní hodnoty nemovitosti
  • poradenství ohledně možností financování 
  • doporučení dalšího postupu