Stimmungsbild

Development

 • Bytové domy
 • Kancelářské a obchodní budovy
 • Obchodní centra a prostory pro podnikání
 • Garážové domy a podzemní garáže
 • Speciální stavby (lázně, hotely, …)
 • Rodinné a řadové domy
 • Rekonstrukce a sanace objektů

Náš tým plně kompetentních spolupracovníků zajistí kompletní službu zákazníkům, kteří chtějí investovat vlastní projekty v oboru nemovitostí. Díky specializaci našich jednotlivých oddělení pro Vás profesionálně zařídíme:

 • Vyhledání lokality dle požadavků zákazníka.
 • Návrh nejvhodnějšího využití nemovitosti s ohledem na lokalitu, územní plán a velikost nemovitosti.
 • Studie využití.
 • Propočet vstupní ceny a dosažitelných výnosů.
 • Posouzení rentability projektu.
 • Zpracování kompletního business plánu.
 • Zajištění financování popř. vyhledání vhodného investora.
 • Zpracování projektu, výběr dodavatelů, organizace a dohled výstavby.
 • Vyhledání budoucích uživatelů nemovitosti.

Naše projekty